Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: Kukutana > Useful everyday expressions - Unit 1


Before entering someone’s house

Hodi                                                  Karibu
Karibu ukae                                         Asante

Kuamkiana (Greeting one another)

Hujambo?                                           Sijambo
Watoto hawajambo?                            Hawajambo.
Shikamoo.                                          Marahaba.
Habari za hapa?                                   Nzuri.
Habari za kazi?                                    Salama.
Habari za nyumbani?                             Salam tu
Habari za safari?                                   Njema tu.

Kutoa pole (To sympathize)

Pole na (machofu ya) safari.                  Nimeshapoa.
(sympathizing with the tiredness caused after a long trip)

Kuagana (To bid farewell)

Kwaheri                                             Kwaheri
Kwaherini                                           Kwaheri
Tutaonana baadaye.                            Tutaonana.
Tutaonana mchana.                             Tutaonana
Nisalimie nyumbani.                              Asante.

Kujuana (Knowing each other)

Jina lako ni nani?                                  Jina langu ni Kabuiya Kimani.
Unatoka wapi?                                     Ninatoka Kenya.
Unakaa wapi sasa?                               Ninakaa Phialdelphia.
Unasoma wapi?                                    Ninasoma Chuo Kikuu cha Pennsylvania.
Huyu ni nani?                                       Huyu ni kaka yangu.
Jina lake ni nani?                                  Jina lake ni Idarusi.

© African Studies Institute, University of Georgia.