Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: Kukutana > Exercise 5:

Exercise 5: Zoezi la tano

Andika jawabu sahihi kwa kuchagua kutoka (a) mpaka (e). Write the correct responses (from a to e) in the space provided and click your mouse anywhere outside the field. Incorrect letter will be indicated by an * sign.

1. Jina_______ni Hadija
  1. mji
  2. Hadija
  3. langu
  4. huyu
  5. anatoka
2. _______ni kaka mkubwa
3. Kabuiya_______Kiambu
4. Dada mkubwa jina lake ni__________
5. Kiambu ni_________ katika Kenya

Instructor's Email:
Your Name:
Your email:

© African Studies Institute, University of Georgia.