Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: Elimu. Education > Lesson 2: Mwisho wa mwaka    

MWISHO WA MWAKA. END OF THE YEAR.

John na Ali ni wanafunzi wa shule za msingi. John anasoma shule ya Amani katika mkoa wa Tabora, na Ali anasoma shule ya Jamhuri, katika mkoa wa Dar-es-Salaam. John na Ali wapo likizo, na wanakutana mkoani Iringa

John: Hujambo Ali?

Ali: Sijambo, habari za Tabora?

John: Nzuri tu. Habari za Dar-es-Salaam?

Ali: Salama kabisa. Ninyi mmefunga shule kwa muda gani?

John: Sisi tumefunga shule kwa muda wa mwezi mmoja, na ninyi je?

Ali: Na sisi tumefunga kwa muda wa mwezi mmoja. Vipi mitihani ilikuwaje?

John: Mitihani ilikuwa mizuri tu, nimefaulu vizuri . Nimekuwa mtu wa tatu darasani.

Ali: Mimi pia nimefaulu vizuri. Nimekuwa mtu wa pili.

John: Mkifungua shule utaingia darasa la ngapi?

Ali: Tukifungua shule nitaingia darasa la saba. Na wewe je?

John: Mimi nitaingia darasa la tano.

Ali: Ninyi shuleni kwenu mnavaa sare za rangi gani?

John: Wasichana wanavaa mashati meupe na sketi za bluu, na wavulana wanavaa mashati meupe na kaptula za bluu.

Ali: Sisi pia tunavaa kama ninyi.

 

© African Studies Institute, University of Georgia.