Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: Elimu. Education > Lesson 3: Masomo ya sekondari


    

MASOMO YA SEKONDARI

Hamisi na Rukia ni majirani. Wao ni wanafunzi wa shule za sekondari . Hamisi na Rukia wanasoma shule tofauti. Rukia anasoma shule ya sekondari ya wasichana, Kisutu, na Hamisi anasoma shule ya sekondari ya Jitegemee.

Hamisi: Hujambo Rukia?

Rukia: Sijambo, habari za masomo?

Hamisi: Salama tu.

Rukia: Kesho utakwenda shule saa ngapi?

Hamisi: Nitakwenda saa sita. Wiki hii tunaingia mchana na wewe je?

Rukia: Nitakwenda saa moja asubuhi. Wiki hii tunaingia asubuhi.

Hamisi: Wewe unachukua mkondo gani?

Rukia: Mimi ninachukua mkondo wa biashara, na wewe je?

Hamisi: Mimi ninachukua mkondo wa sayansi. Nilitaka kuchukua mkondo wa sanaa lakini nimebadilisha mawazo.

Rukia: Katika mkondo wa sayansi mnasoma masomo gani?

Hamisi: Tunasoma fizikia, baolojia, kemia, hisabati. Pia tunasoma lugha na jiografia. Ninyi mnasoma masomo gani?

Rukia: Katika mkondo wa biashara tunasoma uhasibu na biashara. Pia tunasoma lugha, jiografia na baolojia.

 

© African Studies Institute, University of Georgia.