Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: Elimu. Education > Lesson 6: Shule ya ufundi

    

SHULE ZA UFUNDI.

Wanafunzi wakimaliza shule za upili (sekondari) wanaweza kwenda kusoma katika shule za ufundi. Katika shule za ufundi wanafunzi hufundishwa ufundi chuma, uchongaji, uhandisi umeme, na uhandisi chuma.

Juma na Asha ni majirani. Juma ni mwanafunzi. Yeye anasoma katika shule ya ufundi. Asha ni mfanya biashara.

Asha: Hujambo Juma?

Juma: Sijambo. Habari za biashara?

Asha: Nzuri. Habari za shule?

Juma: Salama tu.

Asha: Juma, ninyi mnajifunza nini katika shule ya ufundi?

Juma: Tunajifunza fani mbalimbali kama useremala, ufundi chuma, kuchonga fanicha mbalimbali kama vitanda, viti, meza, makabati, n.k.

Asha: Je, wanafunzi wakimaliza shule wanafanya nini?

Juma: Wanafunzi wakimaliza shule wanaweza kuajiriwa na serikali au mashirika mbalimbali. Pia wanaweza kuanzisha miradi yao binafsi.

 

© African Studies Institute, University of Georgia.