Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: Jografia (Geography)> Exercise 1:

Exercise 1: Zoezi la kwanza

Jaza nafasi kwa kuchagua jawabu sahihi kutoka a mpaka e.

1. Mlima Kilimanjaro ni mlima
  1. mazingira
  2. mrefu
  3. rutuba
  4. majira
  5. theluji
2. Kilele cha mlima Kilimanjaro kina
3. Tanzania ina sehemu zenye tofauti
4. Tambarare za Tanzania zina nzuri
5. Serikali ya Tanzania inasisitiza utunzaji wa yake

Instructor's Email:
Your Name:
Your email:

 

© African Studies Institute, University of Georgia.