Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: Sehemu za bara > Lesson 2:

    

VIJIJI

Asilimia kubwa ya wananchi wengi wa Tanzania wanaishi vijijini. Katika Tanzania, kuna vijiji vya aina mbalimbali, vikubwa na vidogo. Wananchi wengi wa vijijini wanajishughulisha na shughuli za ukulima na ufugaji. Vijijini, mara nyingi watu hutembea kwa miguu, na hubeba mizigo yao vichwani. Vijiji vingi vimezungukwa na mazingira mazuri ya kupendeza machoni. Watu wengi wa vijijini hutumia kuni kwa mapishi. Mara nyingi, akina mama huenda msituni kutafuta kuni. Watoto wa vijijini huwasaidia wazazi wao katika shughuli mbalimbali kama kubeba mizigo, kuchota maji, na hata kuangalia mifugo.

Majengo ya nyumba za vijijini ni tofauti sana na yale ya mijini. Nyumba nyingi za vijijini hujengwa kwa miti na kukandikwa kwa udongo. Mara nyingi nyumba hizi huezekwa kwa makuti na mara nyingine huezekwa kwa mabati. Katika vijiji, wanavijiji huwa na maeneo makubwa ambayo pia huyatumia katika shughuli za ukulima na ufugaji.

© African Studies Institute, University of Georgia.