Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: Jografia (Geography)> Exercise 4:

Exercise 4: Zoezi la nne

Jaza nafasi kwa kuchagua jawabu sahihi kutoka a mpaka e.

1. Magofu ya ni magofu ya majumba ya utawala wa Mazrui.

a. Kenya
b. binafsi.
c. waisilamu
d. msikiti
e.
Gede

2. Ukoo wote wa Mazrui ulikuwa
3. Kibla cha wa Gede kimebaki imara.
4. Magofu ya Gede yanaonyesha historia ya
5. Ukoo wa Mazrui ulikuwa na misikiti

Instructor's Email:
Your Name:
Your email:

 

© African Studies Institute, University of Georgia.