Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: Sehemu za pwani > Lesson 3:

    

KISIWA CHA ZANZIBAR

Historia ya Tanzania ni historia ya wakoloni mbalimbali, waarabu, Wajerumani, na Waingereza. Historia hii inaonekana wazi katika majumba na magofu yaliyopo sehemu za pwani hasa Unguja na Bagamoyo. Kwanza tutatembelea mji wa Unguja kuona mambo yanayotukumbusha historia hizo.

Majengo haya ya kizamani mjini Unguja yanatukumbusha kwamba Unguja ilitawaliwa na Waarabu. Ujenzi wa majumba haya unafanana sana na ujenzi wa majengo huko Uarabuni. Magofu haya yanajulikana kama magofu ya Maruhubi. Maruhubi ni jina la aliyekuwa mwenye shamba mahali hapa. Baraghas ni mfalme wa tatu katika wafalme waarabu waliotawala Zanzibar. Alijenga hapa kasri yake. Kasri ilikuwa ya kuweka masuria wa mfalme Baraghash. Idadi ya vyumba vilivyomo, pengine ni sawa na idadi ya masuria waliokaa hapa. Mwaka 1899, ajali ya moto iliiteketeza. Hamam ambayo ujenzi wake unafanana sana na mahamam ya kituruki, ilinusurika.

   

© African Studies Institute, University of Georgia.