Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: Miji > Lesson 5:

    

MJI WA MOMBASA 

Sasa tunatembelea mji wa Mombasa. Kutokana na historia yake, mji wa Mombasa umegawanyika katika sehemu mbili: mji wa zamani na mji wa kisasa. Mji wa zamani uliejengwa katika enzi za waarabu. Kwa hivyo, majengo yake yana nakshi zinazofanana sana na nakshi za Bara Arabu. Mji wa kisasa una majengo ya kisasa yanayofanana sana na majengo ya Ulaya.

Historia ya mji wa Mombasa ni historia ya vita mbalimbali, baina ya wenyeji, Waarabu, Wareno na Waingereza. Historia hii imehifadhiwa katika jumba la makumbusho katika ngome ijulikanayo kama Fort Jesus.

Kama tunavyoona, ngome hii ni kubwa sana. Ilikuwa makao makuu ya ulinzi, pia mahifadhi ya zana zote za vita. Pia mahabusu waliotekwa katika vita waliwekwa hapa. Kabla ya vita, ngome hii ilikuwa soko kubwa la watumwa waliopelekwa Bara Arabu na sehemu nyingine duniani. Mizinga katika ngome hii ni ile iliyotumiwa katika vita mbalimbali hapa mjini Mombasa. Kudumu kwa ngome hii kunatokana na kufanyiwa marekebisho kila baada ya muda fulani. Hii ni muhimu ili kuhifadhi kikamilifu mambo ya historia ya Kenya

© African Studies Institute, University of Georgia.