Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 9: Usafiri (Travel) > Exercise 2:

Exercise 2: Zoezi la Pili

Jaza nafasi kwa kuchagua jawabu sahihi kutoka a mpaka e.

1. Msafiri Clemence anatoka Marekani.
  1. uhamiaji
  2. Georgia
  3. afya
  4. Amsterdam
  5. New York
2. Baada ya kutoka Texas, Clemence alipitia
3. Kabla ya kufika Tanzania, Clemence alipitia tofauti
4. Afisa anataka kuona kadi ya chanjo
5. Clemence atazungumza na afisa wa pia

Instructor's Email:
Your Name:
Your email:

 

© African Studies Institute, University of Georgia.