Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 16: Dini > Lesson 2: Hide transcript

    

Sala ya Ijumaa

Huu ni msikiti. Sasa waislamu wanaingia msikitini kusali sala ya Ijumaa. Kwanza Khatibu hutoa hotuba. Yeye husimama katika mimbari na hushika fimbo. Fimbo hii ni alama ya uongozi. Kwa kawaida Khatibu huvaa kanzu, juba, kofia na kashda. Baada ya hotuba watu husali sala ya Ijumaa. Sala huongozwa na Imamu. Kwa kawaida watu huvaa nguo mbali mbali kama kanzu, koti, juba, kashda na kofia.

Mwenye enzi Mungu mkubwa

Mwenye enzi Mungu mkubwa

Nashuhudia hakuna anayeabudiwa kwa haki ila mwenye enzi Mungu

Nashuhudia hakuna anayeabudiwa kwa haki ila mwenye enzi Mungu

Nashuhudia kwamba Mohamed ni mjumbe wa mwenye enzi Mungu

Nashuhudia kwamba Mohamed ni mjumbe wa mwenye enzi Mungu

Njooni msali

 

© African Studies Institute, University of Georgia