Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: Ìkíni (Greetings) > Exercise 1:


Find the correct response that goes with the questions below:

    1. Báwo ni?

    A. Ó dàbz
     
    B. W<n wà
     
    D. Dáadáa ni
     
    E. Ó dìgbà kan ná
     
    C. > n lv dáadáa
     
     
    2. Xé àlàáfíà ni?

    A. Xé àlàáfíà ni?
     
    B. Àlàáfíà ni
     
    D. W<n wà
     
    E. > n lv dáadáa
     
    C. W<n á gb<
     
     
    3. Is} n k<?

    A. Vj< kan pèlú
     
    B. Ó dàbz
     
    D. > n lv dáadáa
     
    E. Ó dìgbà kan na
     
    C. Wvn á gb<
     
     
    4. Àwvn bàbá àti màmá n k<?

    A. Bàbá àti Mama won wa
     
    B. Won wa, a dupc
     
    D. Wvn á gb<
     
    E. Won n lv daadaa
     
    C. Bàbá àti màmá n k<?
     
     
    5. Ó dàbz

    A. Dáadáa ni.
     
    B. Ó dàbz
     
    D. Won wa, a dupe
     
    E. Alaafia ni
     
    C. Bccni o, vjv kan pelu

 

© African Studies Institute, University of Georgia.