Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: Ìkíni (Greetings) > Exercise 6:  

Provide the correct responses to the following greetings and queries by copy/pasting the answers.

A. C káàbz A dupc ko si iyvnu
C ku ile
Won wa ni àlááfià
C xe
A dúp}
B. Xé dáadáa la bá yín?
D. C kú ìjókòó
E. Àwvn ará ilé n kv?
C. Xé dáadáa lc dé?

 

© African Studies Institute, University of Georgia.