Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 4: ÒNKA YORÙBÁ> Exercise 2:

Part One: Answer the following questions: (B}| ni tàbí B}| k<).


1. Xé Fúnmiláyz ti k< ònka Yorùbá ní kíláàsì r|? B}| ni B}| k<
2. Xé Fúnmiláyz kò lè ka ònka Yorùbá láti òdo dé ogún? B}| ni B}| k<
3. Xé Olùk< àgbà sv fún un pé Fúnmiláyz ‘kà á kí n gb<? B}| ni B}| k<
4. Xé Olùk< àgbà ni ó bèèrè ìbéèrè l<wv Fúnmiláyz? B}| ni B}| k<
5. Xé o (ìwv) ti k< ònka Yorùbá ní kíláàsì rc? B}| ni B}| k<
6. Xé o (ìwv) lè ka ònka Yorùbá láti òdo dé ogún?  B}| ni B}| k<

 

© African Studies Institute, University of Georgia.