Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 8:ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN
Àfikún Ìkíni (Additional greetings)
Lesson 1:Dídágbére fónílé àti fálejò Lesson 2:Àwvn oríxìí ìkíni fún oríxiríxi ènìyàn
Exercise 1: Exercise 2
 
Àwvn Ìbátan míràn (Other relationships)
Lesson 3:Tani Arábìnrin Títílàyz? Lesson 4: Alàgbà Àdìsá ni baálé agboolé wa.
Exercise 3: Exercise 4
   
Zr} Níní àti Alájvxix} pz (Friendship and Professional relationship)
Lesson 5: Táyz je Zr} tòótó. Lesson 6: Xé o rí Vláoyè nib| lánàá?
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.