Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 11:ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ
Kí ni aago wí? (What time is it?)      Àk<k< kà (Read me first)
Lesson 1:Kí laago wi? Lesson 2:Aago mélòó ni o máa n jí láàárz?
Exercise 1: Exercise 2
 
Vj<, Oxù àti Vdún (Days, months and years)
Lesson 3:Vj< mélòó lówà nínú u zs| kan? Lesson 4: Orúkv vj< àti oxù nínú vdún.
Exercise 3: Exercise 4
   
Oríxìí àkókò láàrin Vdún (Different Seasons in the Year)
Lesson 5: Ooru kì í mú púpz ní àkókò òjò. Lesson 6:N kò f}ràn at}gùn vy} ní àsìko zgbcl| rárá
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.