Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 11: ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ > Exercise 1: Part 1

PART TWO:  REVIEW LESSON ONE AND ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS
                               

 

      1. Kíni Adésidà f} xe lónìí?


Aago m}jv àbz àárz
Ìx}jú márùndínláàd<ta
ìx}jú m}wàá
Aago m}jv ku ìx}jú m}|dógún

Ó ní láti lv sí ibi ìpàdé kan


      2. aago mélòó ní Adéxidà láti lv sí ibi ìpàdé? 
      3. Kíni aago wí nígbàtí Adéxidà xzrz p}lu B<lánlé?
      4. Ìx}jú mélòó ni Adéxidà láti múra (to prepare)
      5. Ìx}jú mélòó ni B<lánlé máa fi se cyin méjì?

 

© African Studies Institute, University of Georgia.