Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 11:ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ > Exercise 2 (Part 1): Part 2

PART ONE:   REVIEW LESSON 2 AND DETERMINE WHICH OF THE TWO  PEOPLE
                        (Vláyíwvlá and Oníwadìí) THAT DOES THESE ACTIONS:


1. Ta ni ó n xe ìwádìí nípa ìgbé ayé àwvn ak}kz< ni? Vláyíwvlá Oníwadìí
2. Ta ni ó máa n sùn fún bí i wákàtí méje àbz? Vláyíwvlá Oníwadìí
3. Ta ni ó n béèrè oríxiríxi ìbéèrè? Vláyíwvlá Oníwadìí
4. Ta ni ó máa n jí kàwé fún wákàtí méjì Vláyíwvlá Oníwadìí
5. Ta ni ó máa n k<k< ta jí ní aago m}ta àbv òru. Vláyíwvlá Oníwadìí


© African Studies Institute, University of Georgia.