Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 12: Irìn-àjò, Ibùdó àti Bíbéèrè znà> Exercise 2: Part 2

Part One:      Identify the vehicle in each picture from the list provided:

 

      1.        B<zsì
Vkz ojú omi
Lvrí
K|k}
Vkz ojú irin
Takisí
      2.           
      3.        
      4.     
      5.        
      6.             

 

© African Studies Institute, University of Georgia.