Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 14: ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ > Exercise 2: Ríra òòt|c-l}tà ní ilé-ìfìwéránx}.

Exercise 2:     Review Lesson 2 and select the answer from the list provided for each of these questions raised in the passage:

1. Eélòó ni owó ìfìwéránx} lv sí ìlu Tógò?

Cgb|rún náírà (#1000)
Òòt|c-l}tà mcta (Three stamps)
Ààd<ta náírà (#50)
Vg<rùn-ún náírà (#100)
L}tà kan ni (One letter)
igba náírà (#200)
Irinwó náírà ni (#400)
||d}gb|ta náírà (#500)
2. L}tà mélòó ni Adéwálé f} fi ráns}?

3.Òòt|c-l}tà mélòó ni Adéwálé f} rà?

 
4. Eélòó ni àpapz iye owó àwvn òòt|c-l}tà wznyí?
 
5. Èlèèló ni Gbogbo àwvn òòt|c-l}tà tí ilé ìfìwéránx} ni?  


 

© African Studies Institute, University of Georgia.