Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 14: RÍRÀ ÀTI TÍTÀ > Exercise 5:


Exercise 5: Review lesson 5 and answer the following questions:

    (1) Àwvn mélòó ni w<n kí ìyá alátc?

    A. Náírà m}rìndínlógún
     
    B. Àwon méjì
     
    D. Epo pupa àti iyz
     
    E. Nnkan méjì
     
    C. Ajé yín o!
       
    F. Adélékè
     
    (2) Kí ni w<n f} rà?

    A. Náírà m}rìndínlógún
     
    B. Àwon méjì
     
    D. Epo pupa àti iyz
     
    E. Nnkan méjì
     
    C. Ajé yín o!
       
    F. Adélékè
     
    (3) Eélòó ni w<n san?

    A. Náírà m}rìndínlógún
     
    B. Àwon méjì
     
    D. Epo pupa àti iyz
     
    E. Nnkan méjì
     
    C. Ajé yín o!
       
    F. Adélékè
     
    (4) Nnkan mélòó ni w<n rà?

    A. Náírà m}rìndínlógún
     
    B. Àwon méjì
     
    D. Epo pupa àti iyz
     
    E. Nnkan méjì
     
    C. Ajé yín o!
       
    F. Adélékè
     
    (5) Bawo ni ìyá alátc xe ki won nigba ti won sanwo?

    A. Náírà m}rìndínlógún
     
    B. Àwon méjì
     
    D. Epo pupa àti iyz
     
    E. Nnkan méjì
     
    C. Ajé yín o!
       
    F. Adélékè
     
    (6) Tani ó sanwó?

    A. Náírà m}rìndínlógún
     
    B. Àwon méjì
     
    D. Epo pupa àti iyz
     
    E. Nnkan méjì
     
    C. Ajé yín o!
       
    F. Adélékè
     

© African Studies Institute, University of Georgia.