Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 15: Iriri mi ni Garaaji Ojota > Exercise 6: Part 2

PART ONE:  Review the dialogue in Lesson 6 and re-arrange the steps needed to become a doctor, according to Dr. Adeoye:

                Láti di (to become) d<kítà, vmv gb<dz:

1.

Lv sí yunifásítì fún vdún m}fà sí méje l}yìn ilé-ìwé gírámà
K< |k< nípa sáy|nsì, |k< nípa ará enìyàn àti b}| b}| lv ní yunifásítì
Lv xe agúnbániró fún vdún kan
Lo vdún kan ní ilé ìwòsán láti fojúsí àwvn àgbà oníx|gùn

2.
3.
4.

 

© African Studies Institute, University of Georgia.