Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 15: Ix} j< > Lesson 4: wvn Ix} de n
    

Àwvn Ix} Òde Òní

Ède Yorùbá

English

Òxìx} ìjvba

Civil servant

At|wé

Typist

Agbófinró / Vl<pàá

Law enforcement officer / Police

Panápaná

Fire brigade / fire fighter

Amòfin / Agbcj< (L<)

Lawyer

Adáj<

Judge

Ax<bodè

Customs

Oníxègùn (òde òní) / D<kítà

Medical doctor

Apòògùn

Pharmacist

D<kítà cranko

Veterinary doctor

N<zsì

Nurse

Òxìx} ilé ìfowópam<

Banker

Awakz òfúrufú

Pilot

Ayàwzrán ilé

Architect

Oníròyìn / Akàròyìn

Journalist / Newscaster

Àlùfáà

Clergy

Olùk<

Teacher

Oníxòwò

Trader / Business person

As<de

Guard