Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 17: ORÍXÌÍ ÌRÒYÌN
Ìròyìn àti Ìkéde (News and announcements)     
Lesson 1:Awvn vl<pàá n wá àwvn adigunjalè mcrin Lesson 2:Ikédé láti zdv Gómìnà ìpínl| Zy<.
Exercise 1: Exercise 2
 
Ìròyìn kò tó àfojúbà (Seeing is believing)
Lesson 3:Axe ìgbéyàwó vmv Olóyè Mákindé. Lesson 4: Àdúgbò Tèmídire ní ìlú Adó ÈKìtì.
Exercise 3: Exercise 4
   
Àlàyé Kíkún (Elucidation)
Lesson 5:Ixc Òòjó fún àwvn Obìnrin Lesson 6:Àwvn Ilé Ck< tí mv lv
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.