Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 17: Awvn vl<pàá n wá àwvn adigunjalè mcrin> Exercise 2:

Exercise 2:   Review Lesson 2 and match the provided answers with the
following questions:

1. Ojú-znà tuntun tí w<n f} xe yóò wà láti ìlú wo sí ìlú wo?

Gómìnà ìpínl| Zy< 
Ìlú Ilvrà
M}rin
Ojú-znà yí yóò wà láti ìlú Ibàdàn dé ìlú Zy<
Znà yìí yóò f} tó cs| bàtà m}|d<gbzn
Kòtò ìdaminù gb<dz f| tó cs| bàtà m}rin
Alákvso fún ìrìnk|rindò, Vmzwé K<láwvlé Fábíyí
Ìbùdó vkz òfúrufù
Kí àwvn vkz ojú-omi tí ó n bz láti Iscyìn le kvjá láb} wvnZnà yìí yóò j} ibùsz m}tàdínl<g<tá

2.Ibùsv mélòó ni zna ti ìjvba f} k< yoó j}?

3. Báwo ni znà yi yoó ti f} tó?

 
4. Ìbùdó okz wo ni ó máa wà ní ìlú Fìdítì tí znà yìí yóò jáde sí?

 
5. Níbo ni ibùdó vkz ojú-irin tuntun máa wà?

 
6. Báwo ni kí kòtò ìdaminù l}gb|} znà yìi xe gb<dz f| tó?

 
7.Zdv alákoso wo ni gbogbo ìwé ix} àti gbogbo ìb}|r| tí ó bá jcm< ix} ojú znà yí gb<dz lv?

 
8. Gádà mélòó ni wvn f} kí ó wà lórí títì tuntun yì í?

 
9. Kílódé tí gádà méjì àk<k< xe gbvdz ga dáradárá?

 
10. Láti zdv ta ni ìkéde nípa znà tuntun yì í ti wá?

 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.