Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 17: > Lesson 2: Ikédé láti zdv Gómìnà ìpínl| Zy<.
 
    

Ikédé láti zdv Gómìnà ìpínl| Zy<.
Eyí ni láti sv fún gbogbo enìyàn pé a f} cni tí yóò bá wa xe ojú-znà láti ìlú Ibàdàn dé ìlú Zy<. Znà yìí, tí yóò j} ibùsz m}tàdínl<g<tá, gbvdz j} èyí tí yóò f} tó cs| bàtà m}|d<gbzn. Yóò j} èyí tí mótò lé rìn ìn dáradára. O tún gbvdz ní èyí tí alùpupu àti k|k} lè rìn ní |gb} òsì bákan náà. A f} kí znà yìí jade sí ìlú Fìdítì níbi tí a f} gbé ibùdó vkz òfúrufù tuntun sí. O sì tún gbvdz gba ìlú Ilvrà kvjá nítorí ib| ni yóò j} ibùdó vkz ojú-irin tuntun tí a f} xe. Kòtò ìdaminù ní |gb} ztún àti |gb} òsì gb<dz f| tó cs| bàtà m}rin, kí ó sì tún jìn ní ìwzn bàtà m}rin bákan náà. Awvn gádà m}rin ni a sì tún f} kí ó wà lórí títì yí. Méjì àk<k< yóò ga dáradárá tí yóò lè j} kí àwvn vkz ojú-omi tí ó n bz láti Iscyìn le kvjá láb} wvn. Ijvba n bc gbogbo àwvn oníx} znà àti axetítì p}lú àwvn ilé ix} akuntítìl<dà pé kí w<n fi ìwé ránx} láti fihàn pé w<n nífc láti gba ix} ojú znà yí. Gbogbo ìwé ix} àti gbogbo ìb}|r| tí ó bá jcm< ix} ojú znà yí gb<dz lv sí zdv alákoso fún ìrìnk|rindò ní ìpínl| Zy<, Vmzwé K<láwvlé Fábíyí. C xeun.