Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 18: ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYC
Kí á rí ire ba ára Cni Xe!     
Lesson 1:Ìwúlò àwvn oríxìí aycyc ní il| Yorùbá Lesson 2:Àxàyàn Ìkíni àti Àdúrà níbi oríxiríxi aycyc
Exercise 1: Exercise 2
 
Vmv Cni Làwòrán Ère!
Lesson 3:Ìpal|m< fún ìsvmvlórúkv Lesson 4: Àxàyàn Ìwúre níbi ìsvmvlórúkv
Exercise 3: Exercise 4
   
Ayz Ìgbeyàwó àti afikun ck< (Ìlera)
Lesson 5:Aycyc Ìgbeyàwó Alárédè Lesson 6:Ìlera loògùn vrz
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.