Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18: ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYC> Exercise 2:

Exercise 2: Review Lesson two and match the greetings or prayers to the ceremony:

1. C kú ìnáwó ìyàwó
Ìwúyè
Gbogbo Aycyc (all ceremonies)
Ìgbeyàwó
Ìxílé
Ìsvmvlórúkv
Ìsìnkú àgbà
2. A j} orúkv kal} o
3. Ewé oyè á p} lóri o
 
4. C kú oríire o
 
5. Ilé á tu ra o
 
6. C kú ará f} ra kù
 
 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.