Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18: ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYC> Exercise 3:

Exercise 3:
The video and text in Lesson 3 focuses on the preparation for the Yoruba naming ceremony. Review these and state whether these statements are true or false (Lóòótv ni tàbí Lóòótv k<)


1. Baálé cbí ni ó mojútó (to oversee) gbogbo ìpal|m< fún èto ìsvmvlórúkv yì í. Lóòótv ni Lóòótv k<
2. Bàbá vmv tuntun ni o gbé vmv l<w< ní àkókò ìpal|m< fún èto ìsvmvlórúkv yì í. Lóòótv ni Lóòótv k<
3. Àwvn cbí àti zr} ni w<n péjv (to gather) fún aycyc ìsvmvlórúkv yì í. Lóòótv ni Lóòótv k<
4. Gbogbo ohun ti wvn yóò nílò fún èto ìsvmvlórúkv ni o pe. Lóòótv ni Lóòótv k<
5. Baálé kò gba àdúrà (prayers) fún gbogbo àwvn cbí àti zr} tí w<n wá fún aycyc ìsvmvlórúkv yì í. Lóòótv ni Lóòótv k<
6. Gbogbo àwvn cbí àti zr} ni wvn xe (to respond) àxc sí gbogbo àdúrà (prayers) tí Baálé gbà. Lóòótv ni Lóòótv k<
7. Ìyá àgbà k< ni o dá orin ‘Kúlúmbú ycyc’ Lóòótv ni Lóòótv k<
8. Omi, atare, iyz, orógbó, obì àti epo j} dí| lára àwvn nnkan àdúrà tí àwvn Yorùbá máa n lò fún èto ìsvmvlórúkv. Lóòótv ni Lóòótv k<
9. Àkókò àjvyz ni aycyc ìsvmvlórúkv yì í j| fun àwvn òbí p|lú gbogbo àwvn cbí àti zr} Lóòótv ni Lóòótv k<
10. Oyin, àádùn, cja, irú àti ìrèké kò sí lára àwvn nnkan àdúrà tí àwvn Yorùbá máa n lò fún èto ìsvmvlórúkv. Lóòótv ni Lóòótv k<

 

© African Studies Institute, University of Georgia.