Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: Kujua Nambari > Exercise 1:

Exercise 1: Zoezi la kwanza

Go over lessons 1 and 2.
Andika jawabu sahihi kwa kuchagua kutoka (a) mpaka (f). Write the correct responses (from a to f) in the space provided and click your mouse anywhere outside the field.

1. Bakari atakwenda
  1. mwezi
  2. Tanzania
  3. 255-22-2136879
  4. sanduku la posta 129
  5. kuandika
  6. 14
2. Bakari atakaa Tanzania siku
3. Asha atakaa Kenya mmoja
4. Bakari hapendi barua
5. Namba ya simu ya Bakari ni
6. Anuani ya Asha ni Nariobi, Kenya

Instructor's Email:
Your Name:
Your email:

 

© African Studies Institute, University of Georgia.