Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 2: Kujua Nambari

Unit 2: Kujua Nambari

Nambari za simu na anuani
(Telephone numbers and addresses)
Lesson 1:
Nambari za simu
Lesson 2:
Anuani
Exercise 1:
Zoezi la kwanza
Exercise 2:
Zoezi la pili
Siku za wiki na miezi (Days of the week and months)
Lesson 3:
Siku za wiki
Lesson 4:
Miezi
Exercise 3:
Zoezi la tatu
Exercise 4:
Zoezi la nne
Tarehe muhimu (Important dates)
Lesson 5:
Siku ya kuzaliwa
Lesson 6:
Mwaka wa ngapi?
Exercise 5:
Zoezi la tano
Exercise 6:
Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)
Mazoezi ya ziada (Supplementary Materials)
1) Nyimbo (Song)

© African Studies Institute, University of Georgia.