Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: Kujua Nambari > Exercise 3:

Exercise 3: Zoezi la tatu

Go over lessons 3 and 4.
Andika jawabu sahihi kwa kuchagua kutoka (a) mpaka (i). Write the correct responses (from a to i) in the space provided and click your mouse anywhere outside the field.

1. Gilbert anafundisha Kiswahili siku
  1. Ijumaa
  2. mwezi wa kwanza
  3. Jumatatu
  4. 4
  5. Jumanne
  6. mwezi wa nane
  7. Jumamosi
  8. Jumapili
  9. Jumatano
2. Sakina anaandika tasnifu yake
mpaka
3. Sakina hupumzika nyumbani
na
4. Gilbert atarudi Tanzania
5. Gilbert atarudi kutoka Tanzania
Instructor's Email:
Your Name:
Your email:

 

© African Studies Institute, University of Georgia.