Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18: Biashara > Lesson 2: Hide transcript

    

MAZUNGUMZO NA MWUZAJI WA MATUNDA

Kama unakaa mjini Dar es Salaam au katika viunga vya mji si lazima kwenda sokoni Kariakoo kupata mahitaji yako. Soko la Kariakoo ni soko kubwa mjini Dar es Salaam lenye bidhaa mbali mbali. Lakini watu wengi wanapenda masoko madogo madogo katika mitaa mbali mbali ya mji. Tutembelee sehemu moja karibu na barabara kuu ya Bagamoyo.

Msaili: Hujambo bwana.
Mwuzaji: Sijambo. Hali yako.
Msaili: Nzuri, na wewe.
Mwuzaji: Salama.
Msaili: Unaitwa nani?
Mwuzaji: Kwa jina naitwa Omari Hassan.
Msaili: Omari Hassan. Mwenyeji wa wapi? Ndugu yangu?
Mwuzaji: Mimi Mwenyeji wa wilaya ya Kisarawe.
Msaili: Sasa unafanya nini hapa?
Mwuzaji: Nauza matunda.
Msaili:
Matunda? Mnayapataje haya?

Mwuzaji: Haya matunda tunayapata kutoka mkoa wa pwani, Dar es Salaam na Kilwa rodi.
Msaili: Kilwa rodi sehemu gani?
Mwuzaji: Mkoa wa pwani sehemu za Kimasichana.
Msaili: Mnakwenda kuchukua wenyewe?
Mwuzaji: Wenyewe tunakwenda kuchukua na mengine tunanunua sokoni Tandika.
Msaili: Kwa hivyo kutokana na biashara hii ndiyo unapata ile kula yako ya kila siku?
Mwuzaji: Sawa sawa.
Msaili: Na inatosheleza?
Mwuzaji: Inatosheleza kwa sababu binadamu hatosheki. Ukitaka kutosheleza moja kwa moja, inakuwa ngumu. Lakini kiasi kwamba inaleta manufaa.
Msaili: Kwa hiyo familia yako haina matatizo. Na msimu ambao huna matunda unafanya nini?
Mwuzaji: Huwa Tunafuatilia tunda hadi tunda. Tukitoka kwenye machungwa tunaingia kwenye zabibu, mananasi, maembe, mapapai, ndizi.
Msaili: Kwa hiyo mwaka mzima unashughuli ya kuuza matunda?
Mwuzaji: Matunda tu.
Msaili: Na haya unauzaje?
Mwuzaji: Hapa tano, kumi, kuna ya ishirini.
Msaili: La shilingi tano ndo lipi. Hebu nionyeshe. Hili ndio shilingi tano?
Mwuzaji: Shillingi tano.
Msaili: Na lingine?
Mwuzaji: Hili shilingi kumi.
Msaili: Kwa hiyo mnajua kuyapanga kwa saizi mbalimbali.
Mwuzaji: Eeh.
Msaili: Na una mashine ya kuchagua au wewe mwenyewe tu?
Mwuzaji: Mimi mwenyewe tu. Si uzoefu?
Msaili: Haya bwana.

© African Studies Institute, University of Georgia