Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 18 - Biashara

Unit 18 - Biashara

Sehemu ya kwanza: Masoko
Somo la kwanza Sokoni Zanzibar
Somo la pili Mazungumzo na mwuzaji wa matunda
  Zoezi la kwanza
  Zoezi la pili
Sehemu ya pili: Mazao ya Biashara
Somo la tatu Zao la kahawa
Somo la nne Zao la mkonge
  Zoezi la tatu
  Zoezi la nne
Sehemu ya tatu: Maonyesho ya Biashara
Somo la tano Kikundi cha Tanzani
Somo la sita Maonyesho ya Kanga na Vitenge
  Zoezi la tano
  Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)