Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18: Biashara > Lesson 5: Hide transcript

    

KIKUNDI CHA TANZANIA

Msaili: Haya kikundi chenu hiki. Nitataka kujua kama mna maduka kule mjini. Shughuli zenu za ni ni akina mama eh?

Mfanyibiashara: Eh, ni kundi cha akina mama.

Msaili: Ehe.

Mfanyibiashara: Tuko watu kama sasa hivi tumeshafika kumi.

Msaili: Ehe.

Mfanyibiashara: Na tulianza kwa mtaji kidogo kidogo. Tulianza hamsini elfu kila mmoja. Tukaona hautoshi. Tukaongeza mpaka tukafika laki moja. Tukaona tulipoingia katika maonyesho ya mwezi wa nne haikutosha. Kwahivyo tukaanza mpaka tukafika laki moja unusu kila mmoja. Baada ya hapo tukaanza kutengeneza batiki hizi wenyewe na wengine tukazunguka mikoani kuweza kupata vitu vichache vichache ambavyo ni hendikrafti zinazotengenezwa na wakina mama. Vingi vilikuwa vimetoka mkoa wa Iringa kama vikapu unavyoviona pale. Halafu na vingine vya Dodoma. Kwahivyo tukaenda kule tukakaa na grupu za akina mama tukajaribu kuwapa moyo watengeneze quality ambayo itakuwa ni nzuri kwa ajili ya kuexport nje. Kwahivyo tumejaribu kuwasiliana nao mpaka tukaweza kuingia katika mashindano. Na lengo letu kuu hasa ni kuweza kuwavuta wale akina mama hasa kwenye rural area waweze kujimudu wenyewe watengeneze vitu vyao ambavyo viko kwenye uwezo wao bila ya kutegemea material kutoka nje, au nini. Na sisi tukiweza kupata msaada wa kuvipeleka nje ili tuweze kuinua hali yao. Kwa hivyo integration iko kutoka kwa wanawake wa kijijini mpaka sisi ambao tumeanzia hapa mjini.

Msaili: Je, mnayo maduka ya kusambazia vitu vyenu hivi hapa mjini Dar es Salaam au mikoni?

Mfanyibiashara: Sasa hivi tuna duka moja. Bahati nzuri tumepata ofisi mtaa wa Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi na Lindi strit, kuna baa moja imeandikwa Furahia Baa. Upande mmoja wametupa ndo tumefanya ofisi na duka. Kwahivyo tuna ofisi na duka sasa hivi.

Msaili: Je, hapa kuna nguo za akina nani? Akina mama, watoto, au nguo gani hasa ulizo nazo hapa?

Mfanyibiashara: Kwa kweli nguo zetu hapa tuna nguo za wakina mama, tuna nguo za watoto wa kike, tuna nguo za akina baba na aina nyingi ni batiki. Japo chache tulikuwa na vitenge tumenunua ambavyo sasa hivi tunatarajia. Tunafanya seli leo ili watu waweze kununua na tumefanya seli ya rahisi sana utakuta sketi na blauzi shilingi elfu tano na quality moja yetu ya hivi vitu vyetu iko katika finishing. Ile finishing yake ni nzuri sana. Na nguo za akina baba ziko pale ambazo tumetengeneza mashati na nguo nyingine za kuvaa.

Msaili: Asante sana. Tunashukuru sana. Na tunakutakia kilala heri katika mafanikio yenu ya hasa kuwaunganisha kina mama. Mfanyibiashara: Karibuni sana.

Msaili: Asante.

Mfanyibisahara: Asante sana.

 

© African Studies Institute, University of Georgia