Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 12: Irìn-àjò, Ibùdó àti Bíbéèrè znà> Exercise 5:

Exercise 5:   Select the best answer for each of the following questions:

 

      1. Irú vkz wo ni ó máa gbé Rótìmí lv sí Ìlú Òyìnbó?        

B<zsì nlá kan
B} | ni
Vkz òfurufú
Múrítàlá
Zkz ojú-irin

      2. Ìdikz òfúrufú wo ni Rótìmí ti máa wv Baalu ti Virgin Atlantic?   
      3. Kí ni yóò gbé Rótìmí rìn fún bíi ogún ìx}jú lv sí ìdikz òfúrufú ti Heathrow?   
      4. Kíni ó máa gbé Rótìmi de ìgboro l}yìn tí ó bá kúrò ni òfúrufú ti Heathrow?      
      5. Xé Ilé tí Rótìmí n lv ni ó b|r| òpóponá Mcpherson  

 

© African Studies Institute, University of Georgia.