Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 12: Irìn-àjò, Ibùdó àti Bíbéèrè znà> Exercise 6 (Part 1): Part 2

PART ONE:           Select the appropriate location for each of these events:

 

      1. Ìjcrin ni Káyzdé dé sí          ÌLVRIN
YÓLÀ
ORLANDO
NÀÌJÍRÍYÀ
ÀBÚJÁ
AM{RÍKÀ
      2. Káyzdé àti vkv jìjv xix} ní          
      3. Vkz òfúrufú Káyzdé bal| sí    
      4. L<dún tó kvjá, Ayzdélé wv bàálù láti Èkó lv sí      
       5. Orlando wà ní  
       6. Laàrz ìjcta, Káyzdé wv vkz èrò wá sí  

 

© African Studies Institute, University of Georgia.