Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 12: Irìn-àjò, Ibùdó àti Bíbéèrè znà> Exercise 6 (Part 2): Part 1

PART TWO:          Select the appropriate vehicle in each situation:

 

      1. Káyzdé wv wá láti ìlú Am}ríkà sí ìlú Nàìjíríyà ní ìjcrin         

Vkz òfurufu
Vkz il|
Vkz òfurufu
Vkz èrò
Vkz òfurufu

      2. Káyzdé wv wá sí ìlvrin laàrz ìjcta      
      3. Ayzdélé wv láti Ekó lv sí Yólà l<dún tó kvjá        
   

 

© African Studies Institute, University of Georgia.