Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 4: Wakati
Unit 4: Wakati

Nyakati za siku (Time of day)

Lesson 1:
Kesho utafanya nini?
Lesson 2:
Wakati wa kwenda kazini
Exercise 1:
Zoezi la kwanza
Exercise 2:
Zoezi la pili
Saa kamili (Complete hour)
Lesson 3:
Saa ngapi?
Lesson 4:
Wakati wa shughuli mbali mbali
Exercise 3:
Zoezi la tatu
Exercise 4:
Zoezi la nne
Saa na dakika (Hours and minutes)
Lesson 5:
Ratiba ya shule
Lesson 6:
Ratiba ya siku
Exercise 5:
Zoezi la tano
Exercise 6:
Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test 1)
Mtihani (Diagnostic Test 2)
Msamiati (Glossary)


 
Saa kumi na moja na nusu
 

Saa nne na dakika kumi
 
Saa tatu na dakika ishirini na sita
 

Saa tano na dakika tisa
 

© African Studies Institute, University of Georgia.