Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 10: Kujistarehesha (Relaxation)

Unit 10: Kujistarehesha

Michezo ya Mpira (Ball Games)
Somo la kwanza Mchezo wa soka (Soccer game)
Somo la pili Mpira wa netiboli (Netball)
  Zoezi la kwanza
  Zoezi la pili
Ngoma za kienyeji (Traditional dances)
Somo la tatu Aina za ngoma (Kinds of dances)
Somo la nne Sherehe (Celebration)
  Zoezi la tatu
  Zoezi la nne
Kwenda mgahawani (Going to a restaurant)
Somo la tano Kula mgahawani (Eating at a restaurant)
Somo la sita Vyakula vya mgahawani (Restaurant food)
  Zoezi la tano
  Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)