Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 12: Afya (Health)

Unit 12: Afya

Uganga wa jadi (Traditional herbs)
Somo la kwanza Waganga wa jadi (Traditional healers)
Somo la pili Mganga Mkwayu (Traditional healer, Mkwayu)
  Zoezi la kwanza
  Zoezi la pili
Madara ya kisasa (Modern Medicine)
Somo la tatu Kituo cha afya Ilala (Ilala health center)
Somo la nne Wadi ya watoto (Children's ward)
  Zoezi la tatu
  Zoezi la nne
Kiungo baina ya Madawa ya jadi ne kisasa (Link between Traditional and Modern medicine)
Somo la tano Taasisi ya madawa ya asili (Institute of traditional medicine)
Somo la sita Shughuli za Taasisi (Institute Activities)
  Zoezi la tano
  Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)