Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 7: Elimu II (Education II)

Unit 7: Elimu II

Shule za mwanzo (early education)
Somo la kwanza Shule ya watoto wadogo (Pre-school)
Somo la pili Mazungumzo na mwalimu (Conversation with a teacher)
  Zoezi la kwanza
Zoezi la pili
Shule za dini (Religious Schools)
Somo la tatu Shule ya Kiislamu (Islamic school)
Somo la nne Shule ya Askofu Kisanji (Bishop Kisanji school)
  Zoezi la tatu
  Zoezi la nne
Elimu ya juu (Higher Education)
Somo la tano Wanafunzi wa Chuo Kikuu (University students)
Somo la sita Chuo cha Ufundi (Technical school)
  Zoezi la tano
  Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)