Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 14 - Mapishi

Unit 14 - Mapishi

Sehemu ya kwanza: Kazi za Kupika
Somo la kwanza Wanawake wa Familia Ayubu wanapika
Somo la pili Wanawake wa Familia Mwisongo wanapika
  Zoezi la kwanza
  Zoezi la pili
Sehemu ya pili: Desturi za Kula
Somo la tatu Kupakua chakula na kula mkekani
Somo la nne Familia ya Mwisongo wanakula mezani
  Zoezi la tatu
  Zoezi la nne
Sehemu ya tatu: Mapishi
Somo la tano Kupika Mkate wa Ufuta
Somo la sita Kupika maandazi
  Zoezi la tano
  Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)