Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 17 - Utalii

Unit 17 - Utalii

Sehemu ya kwanza: Kutembelea mbuga za wanyama
Somo la kwanza Mbuga za Manyara I
Somo la pili Mbuga za Manyara II
  Zoezi la kwanza
  Zoezi la pili
Sehemu ya pili: Kutembelea miji ya pwani
Somo la tatu Magofu ya Kaole - Bagamoyo
Somo la nne Mji wa Malindi
  Zoezi la tatu
  Zoezi la nne
Sehemu ya tatu: Kutembelea pwani na kupanda mlima
Somo la tano Kupumzika pwani
Somo la sita Kupanda Mlima Kilimanjaro
  Zoezi la tano
  Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)