Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 13: Desturi za Arusi

Unit 13: Desturi za Arusi

Sehemu ya kwanza: Desturi za Arusi za Kiislamu
Somo la kwanza Sherehe ya Bwana Arusi
Somo la pili Sherehe ya Bibi Arusi
  Zoezi la kwanza
  Zoezi la pili
Sehemu ya pili: Desturi za Arusi za Mchanganyiko
Somo la tatu Kumwaga Bibi Arusi
Somo la nne Bibi Arusi anapewa wasia
  Zoezi la tatu
  Zoezi la nne
Sehemu ya tatu: Desturi za Arusi za Kikristo
Somo la tano Bwana Arusi anafika Kanisani
Somo la sita Bibi Arusi anafika Kanisani
  Zoezi la tano
  Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)