Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit > Unit 15 - Siasa

Unit 15 - Siasa

Sehemu ya kwanza: Vyama vya Siasa
Somo la kwanza Chama cha TANU
Somo la pili Chama cha CCM
  Zoezi la kwanza
  Zoezi la pili
Sehemu ya pili: Sherehe za Siasa
Somo la tatu Kusoma mashairi
Somo la nne Kuimba nyimbo
  Zoezi la tatu
  Zoezi la nne
Sehemu ya tatu Hotuba na Risala
Somo la tano Hotuba ya siasa
Somo la sita Risala kutoka chama cha vijana
  Zoezi la tano
  Zoezi la sita
Mtihani (Diagnostic Test)
Msamiati (Glossary)